top of page

             CYN IMI GAEL LLAWDRINIAETH

                                           i Lesley fy ngwraig

 

 

           Wrth garnedd y beddau yn Lerga,

           Fel anifail wedi’i blygu gan friwiau

           Sefais yn y corstir, yn nwfr y rhyd.

           Daw’r Forgan i eistedd ar faenhir

           Megis aderyn mawr, yn crawcian wrthof,

           Yn ysgwyd ei adenydd.  Gwelasai fi

           O’r wybr bell, fel petawn yn gelain 

           Ar gerrig coch yr afon ... 

 

           Wel, gwelais hi hefyd.  Ond cofiaf

           Un arall yno, a hawliodd fi fel Nyf

           Ar gyfer ei byd dirgel dan y bryn.

 

                                               (Ar y Maes, 2012)

'  ...  yn fardd, yn feirniad, ac yn sylwebydd llenyddol eithriadol o bwysig.

  ...  un o brif feirdd Cymru oedd yn ysgrifennu yn y Saesneg, fel un o ddehonglwyr y traddodiad barddol Cymraeg, heb sôn am fod yn feirniad a sylwebydd craff iawn ar lenyddiaeth Saesneg, a llenyddiaeth yn gyffredinol.' 

                                                                                                                                           (Gwyn Thomas, 2013)

bottom of page