top of page

Corws Cerddi Conran yng Ngŵyl Afon Ogwen

 

Mae Corws Cerddi Conran yn falch i berfformio yng Ngŵyl Afon Ogwen ym Methesda, Gwynedd dydd Sadwrn 29ain Medi 2018 gyda Bragod (Robert Evans a Mary-Anne Roberts). 

GAO Poster Scan.jpg

Ar gael oddiwrth admin@agendapoetry.co.uk. Gwybodaeth pellach a thanysgrifiadau www.agendapoetry.co.uk       

Adolygiadau yn ‘Planet’ a’r ‘New Welsh Review’ (Atodiad

ar-lein)

Gweler gwybodaeth byr am yr adolygiadau yn Saesneg yma

Mawrth 11fed 2017: Perfformiad Corws Cerddi Conran yn ystod Colocwiwm Cymdeithas David Jones, 'Starlight Order' 

yn yr 'Artworkers' Guild', Queen's Square, Llundain.

'Roedd Corws Cerddi Conran a Bragod yn ei hystyried yn fraint a llawenydd cael perfformio cerddi o'r Three Symphonies fel digwyddiad olaf rhaglen ysbrydoledig o sgyrsiau a darlleniadau dan ofal Cymdeithas David Jones  gydag Anne Price-Owen yn cyflwyno. 'Roedd y siaradwyr yn cynnwys Hilary Davies ar 'David Jones a Stanley Spencer',  John  Mathews yn cofio David Jones, Richard Kindersley ac Ewan Clayton, gyda darlleniad gwych o 'The Book of Balaam's Ass' gan Tom Durham, a'r Beirdd Agenda Josephine Balmer a Patricia McCarthy yn darllen eu gwaith eu hunain.

Ann Price-Owen yn  cyflwyno Corws Cerddi Conran

'Roedd y Neuadd ei hun, gyda cherflun William Morris uwchben, yn lleoliad teilwng ar gyfer cydnabod dylanwad Jones fel awdur ac artist a bwrw golwg ar ei waddol – yn cynnwys ei ddylanwad ar waith a syniadaeth Tony, fel y gwelir  ym mhedwaredd symudiad 'Everworlds' yn Symffoni 9, sef  'Benedictus'.

Cyflwynwyd  ail symudiad 'Everworlds' i Robert Graves, ac yn sgwrs John Mathews dysgasom fod Jones yn wir wedi cyfarfod Robert Graves pan oedd y ddau yn filwyr yn y Ffiwsilwyr Cymreig yn y Somme, gan ei ystyried yn

'ffroenuchel fel un o ddosbarth yr uchel-swyddogion'.

Gwrandawodd y gynnulleidfa fawr yn astud ar ddarlleniadau John, Sheila, Lesley a Dyfan, gyda chyfeiliant yr hen fesurau Ap Huw ac alawon gwerin gan Robert Evans ar y crwth, telyn gynnar a ffidil. 

Ymunodd Mary-Anne Roberts â Robert Evans  i gyflwyno triniaeth gyflawn Bragod o dair cerdd allan o symudiad olaf  'Everworlds'.

Lesley Conran, Mary-Anne Roberts a Robert Evans.

 

Mae Cymdeithas David Jones

ac Agenda Poetry

yn falch i estyn gwahoddiad i chi i berfformiad

o gerddi o 'Three Symphonies' gan Tony Conran

gan Corws Cerddi Conran 

ar ddydd Sadwrn 11 Mawrth 2017, 4.30yh, 

The Art Workers’ Guild, Queens Square, Llundain, WC1N 3AT

 

 Mae'r perfformiad y digwyddiad terfynol mewn colociwm un ddydd yn dathlu 20 mlynedd Cymdeithas David Jones - Starlight Order - sydd yn cymryd ei deitl oddi wrth In Parenthesis, a fydd yn cynnwys anerchiadau gan Hilary Davies, Tom Durham, Richard Kindersley, Ewan Clayton a John Matthews yn ogystal â’r ffilm ‘David Jones: his final years'.

Mynediad i’r perfformiad yn unig - £10 wrth y ddrws (gan gynnwys disgownt ar bris Three Symphonies a lluniaeth).

Mae cofrestriad i’r colociwm gan gynnwys perfformiad Corws Cerddi Conran yn costio £40 ymlaen llaw (hefyd yn cynnwys disgownt ar bris Three Symphonies a lluniaeth).

Cysylltwch â anne.price-owen@uwtsd.ac.uk ar gyfer gwybodaeth pellach ac er mwyn archebu lle.

Gweler hefyd www.david-jones.society,org   

Tri Dathliad i Lansio Three Symphonies

Cynhaliwyd dathliad terfynol yng Nghymru o gyhoeddiad Three Symphonies yn Aberystwyth ar 8fed Hydref, yn dilyn digwyddiadau ym Mangor a Chaerdydd.  Ymunodd Bragod â Chorws Cerddi Conran ar gyfer noson gofiadwy o farddoniaeth a cherddoriaeth.  Cyflwynwyd a phlethwyd y perfformiad gyda chyfansoddiadau cyfoes Sioned Webb ar delyn a phibell, detholiadau o gerddoriaeth gwerin a gosodiadau trawiadol Bragod i’r mesurau hynafol o lawysgrif Robert ap Huw.

D-Ch Rhes gefn: Robert Evans (Bragod) Sioned Webb, Dyfan Roberts, Lesley Conran, Sheila Brook, John Griffiths, Tom O'Reilly (drwm). Rhes blaen: Mary-Anne Roberts (Bragod), Gwilym Morus-Baird

Y Perfformiad nesaf fydd - 

Llundain :  Sadwrn 11 Mawrth 2017, The Art Workers’ Guild, Queens Square, Llundain, WC1N 3AT: fel digwyddiad terfynol mewn colociwm un ddydd yn dathlu 20 mlynedd Cymdeithas David Jones, ‘Starlight Order’, sydd yn cymryd ei deitl oddi wrth In Parenthesis a fydd yn cynnwys anerchiadau gan Hilary Davies, Tom Durham, Richard Kindersley, Ewan Clayton a John Matthews yn ogystal â’r ffilm ‘David Jones: the ultimate year’.

Mynediad i’r perfformiad yn unig - £10 wrth y ddrws (gan gynnwys disgownt ar bris Three Symphonies a lluniaeth).

Mae cofrestriad i’r colociwm gan gynnwys perfformiad Corws Cerddi Conran yn costio £40 ymlaen llaw (hefyd yn cynnwys disgownt ar bris Three Symphonies a lluniaeth).

 Cysylltwch â contact@tonyconran.cymru neu llenwch y ffurflen yma ar gyfer rhagor o wybodaeth.

Nos Wener 9 Medi 2016  7.30yh

Dathlu’r Bardd Tony Conran - Yr Ystafell Gyffredin Chapter

Mae Corws Conran yn cyflwyno detholiad o symffonïau barddonol olaf Tony Conran, gan ddefnyddio adrodd, cân, cerddoriaeth offerynnol, cydadrodd a mwy i greu perfformiad bywiog.  Mae’r digwyddiad yn dathlu cyhoeddiad Three Symphonies gan Tony Conran fel Golygiad Gwasg Agenda. Roedd Conran yn fardd dylanwadol, modernaidd a gwreiddiol. Ag yntau’n un o’i phrif gyfieithwyr, mae ei gerddi’n galw’n gyson ar swyddogaeth ddathliadol a chymdeithasol barddoniaeth Gymraeg. Disgrifiodd barddoniaeth fel ‘dawns y geg a thannau’r llais, sydd ond yn dod yn fyw wrth ei chlywed a’i gweld.’

Mynediad £6 ar y drws gan gynnwys diodydd a gostyngiad ym mhris Three Symphonies. 

Cyflwynwyd gyda chefnogaeth y Cyngor Llyfrau Cymru. 

www.tonyconran.cymru       www.agendapoetry.co.uk

Aelodau’r Corws sy’n cymryd rhan yn y perfformiad yw Sheila Brook, Gwilym Morus-Baird, a  Lesley Conran. Trefniant cerddorol gan Sioned Webb a Robert Evans.  Yr ydym yn falch o groesawu Bragod – deuawd lleol Robert Evans a Mary Ann Robert, fel artistiaid gwadd. 

Yn Dathlu Lansiad Three Symphonies

Perfformiodd Corws Cerddi Conran yng Nghanolfan Pontio Bangor, nos Fercher 6 Gorffennaf, mewn noson arbennig i ddathlu cyhoeddi Three Symphonies.  Mwynhawyd perfformiad bywiog gan gynulleidfa frwdfrydig o garwyr barddoniaeth, gyda cherddoriaeth gan y gyfansoddwraig  a’r cerddor lleol Sioned Webb gyda’i thelyn, pib ac offerynnau taro.  Y darllenwyr oedd – Dyfan Roberts, Sheila Brook, John Griffiths a Lesley Conran sydd ‘nawr yn cyfarwyddo’r grŵp. Performiwyd rhannau o bob un o’r Symffonïau.    

Cerddor a Chyfansoddwr Sioned Webb..

Lesley Conran, Sheila Brook a Dyfan Roberts 

Diolch i bawb a fynychodd, a brynnodd gopi’r  o’r llyfr ac a helpodd i greu noson llwyddiannus a chofiadwy.

Tony Conran: Three Symphonies

(Agenda Editions)      

ISBN: 978-1-908527-25-7  Price £10

 

Cyhoeddwyd gyda chefnogaeth Cyngor Llyfrau Cymru  

 

Ar gael o www.agendapoetry.co.uk 

Digwyddiadau i ddathlu lansiad Three Symphonies

Bydd y perfformiad nesaf a lansiad De Cymru fel a ganlyn:

Caerdydd: Nos Wener 09 Medi 2016, 7.30yh, Yr Ystafell Gyffredin, Chapter, Heol y Farchnad, Caerdydd, CF5 1QE. Manylion llawn i ddilyn.    Ac yna  -

Aberystwyth: Nos Sadwrn 08 Hydref 2016  7.30pm Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Ffordd Penglais Road, Aberystwyth SY23 3BU. Manylion llawn i ddilyn.

Llundain:  Dydd Sadwrn 11 Mawrth 2017, The Art Workers’ Guild, Queens Square, London, WC1N 3AT  fel digwyddiad terfynol mewn colocwiwm un-ddydd Cymdeithas David Jones – ‘(Starlight Order)’. Manylion llawn i ddilyn.

Cyflwynwyd y perfformiadau gyda chefnogaeth ariannol Cyngor Llyfrau Cymru 

Cerdd yr wythnos yn 'The Guardian' 

 

Rydym yn falch o’ch hysbysu y dewiswyd cerdd Tony Conran, 'Jasper', o Eros Proposes a Toast (Seren 1998), fel cerdd yr wythnos yn y Guardian gan Carol Rumens yn yr wythnos sy'n dechrau 25ain Ebrill.  Mae Carol yn awdur 14 casgliad o farddoniaeth, yn ogystal â gwaithiau eraill mewn ffuglen, drama a chyfieithiadau, mae hi hefyd yn Athro mewn ysgrifennu creadigol ym Mhrifysgol Bangor. Mae ei dehongliad craff o'r gerdd yn cychwyn:  

 

   'Rhodd priodas mewn barddoniaeth, dathliad cynnes o gelf a chrefft, cyfeillgarwch a Chymreictod yw hyn.'

 

Gallwch ddod o hyd i ‘Jasper’ a sylwadau Carol ar safle we’r Guardian yma

Yn Cofio Tony Conran

 

Coffawyd cyflawniad Tony Conran fel llenor trwy osod Plac ym Mhrif Lyfrgell Prifysgol Bangor. Cynhaliwyd defod fer yn y Llyfrgell ar 30 Ebrill 2016, pan ddarllenwyd cerddi i ddau gyfaill a chyn-gydweithwyr a oedd yn ei ysbrydoli – yr diweddar Athro John Danby a’r diweddar Athro Bedwyr Lewis Jones – gan aelodau Corws Cerddi Conran.

 

Crewyd y plac gyda chefnogaeth Ymddiriedolaeth Rhys Davies, Llenyddiaeth Cymru a chyfeillion, teulu a chyn-gydweithwyr y llenor. Fe’i gwnaethpwyd gan Ieuan Rees sydd yn adnabyddus am ei geinlythrennu a’i gerfio. Defnyddir llechfaen Cymreig.

 

Gosodwyd arddangosfa o lyfrau’r bardd ac eitemau o archif y Brifysgol yn yr Ystafell Shankland ar gyfer y digwyddiad.

 

Defnyddir y Llyfrgell gan aelodau’r gymuned leol ynghyd â myfyrwyr a staff y Brifysgol, a bydd y gofeb yn atgoffa’r rhai sydd yn dod i mewn i’r Llyfrgell am y llenor ac yn cynnig pwynt ffocws i edmygwyr ei waith.

Anchor 1

Adolygiad gan Byron Beynon yn Agenda Cyfrol 51 rhifau 1-2

 

‘This is a life-affirming book, written with intensity and energy, poems of mystery and beauty, where the personality of the poet enters the vital sinew of each poem.’

bottom of page