top of page

Cyhoeddiad Newydd:

Mae rhagor o wybodaeth a manylion prynnu ar gael ar www.agendapoetry.co.uk

THREE SYMPHONIES

 

Cafodd y gyfres olaf o gerddi symffoni Tony Conran yn ei chyhoeddi fel‘Agenda Edition’ ym mis Mehefin 2016.

 

Yn y cerddi hyn, mae Conran yn trin a thrafod bywyd, cariad, diwinyddiaeth, creadigaeth, creadigrwydd a themâu hanesyddol hyd yn oed, gan arddangos amrywiaeth eang o dechnegau barddol a dychmygus. Mae’r tair symffoni yn ategu ac yn cyferbynnu ei gilydd, ac maen nhw’n dangos y bardd ar ei anterth o ran ei ddoniau creadigol. Mae’r ddelweddaeth yn defnyddio gwyddoniaeth, crefydd, bywyd teuluol (yn 'The Magi'), gwaith (yn 'Fabrics'), y profiad creadigol a barddol (yn 'Everworlds'); gan fynegi hiwmor, rhyfeddod a chydymdeimlad â thynged dynion.

 

Yn ei gyflwyniad treiddgar i'r farddoniaeth, dywed Jeremy Hooker:

‘Mae'r tair symffoni yn defnyddio hynt yr awdur, ond fel rhan o hanes bywyd ei hun, a chyda gwrthrychedd sy’n ymgorffori emosiwn personol mewn dehongliad ehangach o brofiad dynol yng nghyswllt y cread naturiol a dwyfol. Mae Conran yn cyflwyno drama gysegredig yn y cerddi hyn.’

Cyhoeddwyd gyda chefnogaeth Cyngor Llyfrau Cymru.

Barddoniaeth

Barddoniaeth

WHAT BRINGS YOU HERE SO LATE

 

2008, Gwasg Carreg Gwalch

ISBN: 978-1-84527-170-1

Clawr meddal, 215x138 mm

 

Cerdd hunangofiannol unigol ar ffurf chwilfa epig eironig, wedi ei rhannu yn bedwar symudiad symffonig. Mae Conran yn cyfleu’n deimladwy sut brofiad oedd tyfu i fyny gyda pharlys yr ymennydd yng Nghymru yn ystod y rhyfel, yna sut beth oedd bod yn fyfyriwr, yn fardd ac yn ddyn Catholig ym Mangor a’i ymdrech i sefydlu ei hun yn y byd cymdeithasol yng nghyd-destun blynyddoedd Thatcher. Mae’n derbyn agosrwydd marwolaeth yn y trydydd symudiad, ac, i gloi, cawn hanes y llawdriniaeth a gafodd ar ei gefn i atal parlys cynyddol.

 

Prynu: Gwasg Carreg Gwalch

 

 

THE RED SAP OF LOVE 

Cerddi telynegol wedi'i casglu 1951 - 2000

 

2006, Gwasg Carreg Gwalch

ISBN:1-84527-062-2

Clawr meddal , 213x137 mm, 237 tudalen 

 

Casgliad ardderchog o un agwedd ar farddoniaeth Tony Conran, gan ddilyn hynt a helynt ei hanner canrif a mwy fel bardd telynegol, o’i frwdfrydedd cynnar i'w fyfyrio aeddfed.  Mae’n dwyn ynghyd y cymdeithasol, y cysegredig, y trist a’r digrif. Mae hefyd yn cynnwys marwnad i’r bardd RS Thomas.

 

Prynu:  Gwasg Carreg Gwalch

 

 

Eros Proposes a Toast

ISBN:1-185411235X

Clawr meddal

 

Mae'r casgliad hwn o “ Gerddi Cyhoeddus a Rhoddion” yn cynnwys cerddi  gyfansoddwyd at achlysuron arbennig a cherddi anrheg i ffrindiau, yn ogystal a'r farwnad deimladwy ‘Elegy for the Welsh Dead’.  Mae'r cerddi'n  fodernaidd ac arbrofol eu ffurf , ond yn  tynnu hefyd ar y traddodiad mawl a dathlu Cymraeg yr oedd Conran yn gyfieithydd mor wych ohono.

 

Buy: Seren

Cyfieithiadau

Cyfieithiadau

Mae Tony Conran yn cael ei ystyried yn un o gyfieithwyr barddoniaeth gorau Cymru. Ef oedd yn gyfrifol am gyfieithu The Penguin Book of Welsh Verse (1967), ac ysgrifennodd Gyflwyniad iddo hefyd, a oedd yn ddylanwadol o ran cyflwyno Barddoniaeth Gymraeg i gynulleidfa ehangach o lawer. Cafodd y llyfr ei ddiwygio a’i ehangu’n helaeth pan gafodd ei ailgyhoeddi fel Welsh Verse gan Poetry Wales Press (Seren bellach) ym 1986 ac 1992. Cafodd ei gyfieithiadau ardderchog o farddoniaeth Waldo Williams, Peacemakers (Y Tangnefeddwyr), eu cyhoeddi gan Gomer ym 1997.

 

Cyfieithodd Conran farddoniaeth o ieithoedd eraill hefyd, gan gynnwys Lladin, Ffrangeg ac Eidaleg, a chafodd rhifyn cain o’i gyfrol Eighteen Poems of Dante Alighieri ei chyhoeddi gan Tern Press ym 1975, gydag ysgythriadau gan Nicholas Parry. Ym 1984, cyhoeddodd Tern Press gyfrol fach o bedwar cyfieithiad o waith Dafydd ap Gwilym ochr yn ochr â’r gwreiddiol, oedd eto’n cynnwys ysgythriadau.

 

Mae Seren yn bwriadu ail-gyhoeddi Welsh Verse yn ystod 2017. Yn anffodus mae Peacemakers allan o brint, ond mae copïau ail-law ar gael ar Amazon ac eBay. Mae rhywfaint o wybodaeth am y rhain isod.

WELSH VERSE

 

1986, 1992 Seren

ISBN: 1-85411-081-0

Clawr meddal

 

Cyfieithiadau o ddetholiad o farddoniaeth Cymraeg y pedwar ganrif ar ddeg ddiwethaf, o epigau Taliesin ac Aneirin i gerddi beirdd modern, megis Gwyn Thomas a Nesta Wyn Jones. Ar hyd y daith, mae’n trin sagâu, carolau, emynau, mesurau caeth, Rhamantwyr a’r cymdeithasol-ymwybodol. Mae yna gyfieithiadau o waith Cynddelw, Owain Gwynedd, Dafydd ap Gwilym, Anne Griffiths, Pantycelyn, T.Gwynn Jones, Williams Parry a’i gefnder Parry-Williams, Saunders Lewis, Gwenallt a Waldo Williams. Mae yna hefyd ganllaw i reolau manwl mesurau Cymreig.

PEACEMAKERS

 

1997 Gwasg Gomer

ISBN: 1-85902-440-0

Clawr meddal

 

Mae cyfieithiadau mirain Tony Conran o gerddi Waldo Williams, yn ogystal â’i gyflwyniad iddynt, yn cyfleu gweledigaeth lawen a thrist dyn a oedd yn fardd hynod ac yn agos at galon pob Cymro Cymraeg.

Ysgrifau Beirniadol

Ysgrifau Beirniadol

FRONTIERS IN ANGLO-WELSH POETRY 1997

 

Gwasg Prifysgol Cymru

ISBN;0-7083-1395-7

Clawr meddal

 

Mae’r astudiaeth hon yn archwilio effaith cefndir cymdeithasol a diwylliannol beirdd Eingl-Gymreig ar eu bywyd a’u gwaith, gan gynnwys Gerard Manley Hopkins, R.S. Thomas, David Jones, Dylan Thomas, John Ormond, John Tripp a Raymond Garlick. paragraph. 

 

 

Prynu: University of Wales Press 

 

 

VISIONS AND PRAYING MANTIDS

 

1997 Gwasg Gomer

ISBN: 1-85902-477-7

Clawr meddal

 

Casgliad gafaelgar o draethodau beirniadol a hunangofiannol. Mae’r traethodau hyn yn dangos bod ei amrywiol rinweddau – bardd, dramodydd, cyfieithydd a beirniad – yn cyd-fynd yn effeithiol â’i gilydd. .

Drama

BRANWEN dramau eraill a dramâu dawns

 

2003, Gwasg Carreg Gwalch

ISBN: 9780863818561,

148x210 mm, 300 tudalen

 

Casgliad hynod ddiddorol o ddramâu, gyda phlotiau o'r Mabinogi. Branwen yw’r un ddrama hir yn y casgliad hwn o ddramâu (o 1980 i 1995). Mae’r dramâu i gyd yn arddull farddol unigryw Tony Conran, gan ddefnyddio hen chwedlau a gwleidyddiaeth fodern i daflu goleuni ar y naill a’r llall; ac mae llawer o’r cerddi yn defnyddio cân a dawns fel sail i’r digwyddiadau.

 

Prynu: Gwasg Carreg Gwalch

 

 

bottom of page