top of page

‘Yn ei hanfod, nid llenyddiaeth yw barddoniaeth. Fel mwyafrif y celfyddydau creadigol, mae ei wreiddiau mewn dawns.  Dawns y llais a’r geg ydy o, a ‘dydi o ddim yn dod yn fyw nes i chi ei glywed o a’i weld o.’

                                                                                                                   Tony Conran, 2010   

 

Daeth Corws Cerddi Conran at ei gilydd yn 2009-10 i weithio gyda Tony Conran er mwyn creu perfformiadau amlochrog, bywiog o’i waith. Nid darlleniadau cyffredin mo’r rhain, ond rhai sy’n defnyddio llefaru, canu, cerddoriaeth, cyd-adrodd, deialog a mwy. Ystyr cynhenid y gerdd sydd yn arwain bob tro, a daw gwefr yr iaith a’r ddelwedd yn fyw drwy’r mynegiant nwyfus.

 

Deil Corws Conran i hybu ac archwilio etifeddiaeth Tony Conran, o dan gyfarwyddyd Lesley Conran, ei wraig a’i gyd-weithredwr, sydd yn athrawes Saesneg a Chymraeg, yn berformwraig lleisiol ac offerynnol a hwylusydd datblygu cymunedol.

 

Mae Perfformiadau Blaenorol yn cynnwys:

 

Cofio Tony Conran Remembered, Gwyl Arall/Another Festival, Caernarfon, Gorffennaf  2015, gyda PEN Cymru. Dathliad o farddoniaeth Saesneg Tony yn cynnwys ei Cerddi Rhodd, cerddi oddi wrth Castles, What Brings You Here so Late a theyrngedau gan Menna Elfyn a Tony Brown.

 

Gwyl Llenyddol RS Thomas, Eglwysfach, Medi 2013, yn cynnwys ‘Fabrics’, Cerddi Rhodd, a ‘The Great RS is Dead’.

 

Gwyl Barddoniaeth Rhyngwladol BangorHydref 2012, ‘The Good Thief’   – Cyfieithiadau a Cherddi Cymraeg.  

Tony a Lesley Conran yn darllen yn y1980au.

‘Cynhyrchiad disglair, bywiog a gwefreiddiol' 

                                     Sally Baker, PEN Cymru 2015

Mae Aelodau craidd y Corws yn cynwys:

 

Sheila BrookCantores, cyfansoddwraig

                            a cherddor, gyda chariad at

                            farddoniaeth a pherfformio.

 

 

 

 

 

 

Pauline DownCantores, arweinydd cor,

                              ymarferydd yn y celfyddydau,

                              a pherfformwraig brofiadol.

 

 

 

 

 

 

John GriffithsAthro llenyddiaeth, cerddor

                              a pherfformiwr lleisiol.

 

 

 

 

 

 

 

Gwilym Morus-Baird: Cerddor /                                           gyfansoddwr, bardd,                                     canwr.

 

 

 

 

 

 

Dyfan Roberts: Actor amlwg ar lwyfan

                               teledu a ffilm. Canwr.

                               Cyd-sylfaenydd Cwmni

                               Theatr Bara Caws.

 

 

 

 

 

 

 

Sioned Webb: Chwaraewr sawl offeryn,

                            cyfansoddwraig (telyn,

                            allweddellau etc.).

                            Athrawes gerdd.

Bydd perfformwyr gwadd yn cymryd rhan mewn rhai perfformiadau. 

Ar gyfer wybodaeth am berfformiad(au) nesaf Corws Cerddi Conran cliciwch yma.

 

Er mwyn gwneud ymholiad ynglyn â threfnu perfformiad defnyddiwch y ffurflen gyswllt

 

 

  • Twitter Social Icon
bottom of page